Calendari exàmens i tasques de recuperació – Setembre 2020

CALENDARI EXÀMENS - CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA SETEMBRE
El calendari d'exàmens de recuperació corresponent a la convocatòria extraordinària de setembre 2020 està disponible en el següent enllaç.

Recordeu que la recuperació d'una assignatura està formada per dues parts: les tasques de recuperació i un exàmen que es realitzarà en setembre, d'acord a les dates establertes en el calendari anterior. Les tasques de recuperació s'hauran de lliurar al professorat el mateix dia de l'examen de setembre.
1r ESO
MATÈRIA TASQUES DE RECUPERACIÓ
Biologia i geologia Dossier de recuperació

Dossier de recuperació PENDENTS
Educació física Dossier de recuperació
Educació plàstica, visual i audiovisual I Dossier de recuperació
Geografia i història Dossier de recuperació
Llengua castellana i literatura Dossier de recuperació

Dossier de recuperació PENDENTS
Llengua catalana i literatura Dossier de recuperació (Grups A - B - C - D)

Dossier de recuperació (Grup E)
Matemàtiques Dossier de recuperació
Música I Dossier de recuperació

Dossier de recuperació PENDENTS
Primera llengua estrangera - Anglès Dossier de recuperació
Segona llengua estrangera - Alemany Dossier de recuperació
Valors ètics Dossier de recuperació
2n ESO
MATÈRIA TASQUES DE RECUPERACIÓ
Educació física Dossier de recuperació
Educació plàstica, visual i audiovisual II Dossier de recuperació

Dossier de recuperació PENDENTS
Física i química Dossier de recuperació
Geografia i història Dossier de recuperació - DOSSIER A

Dossier de recuperació - DOSSIER B
Llengua castellana i literatura Dossier de recuperació

Dossier de recuperació PENDENTS
Llengua catalana i literatura Dossier de recuperació (Grups A - B)

Dossier de recuperació (Grups C - D)
Matemàtiques Dossier de recuperació - DOSSIER A

Dossier de recuperació - DOSSIER B
Música II Dossier de recuperació
Primera llengua estrangera - Anglès Dossier de recuperació
Segona llengua estrangera - Alemany Dossier de recuperació
Tecnologia I Dossier de recuperació
Valors ètics Dossier de recuperació
3r ESO
MATÈRIA TASQUES DE RECUPERACIÓ
Biologia i geologia Dossier de recuperació
Cultura clàssica Dossier de recuperació
Educació física Dossier de recuperació
Física i química Dossier de recuperació
Geografia i història Dossier de recuperació
Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial Dossier de recuperació
Llengua castellana i literatura Dossier de recuperació
Llengua catalana i literatura Dossier de recuperació
Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics Dossier de recuperació
Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats Dossier de recuperació
Música II Dossier de recuperació
Primera llengua estrangera - Anglès Dossier de recuperació
Segona llengua estrangera - Alemany Dossier de recuperació
Tecnologia II Dossier de recuperació
Valors ètics Dossier de recuperació
4t ESO
MATÈRIA TASQUES DE RECUPERACIÓ
Biologia i geologia Dossier de recuperació
Ciències aplicades a l'activitat professional Dossier de recuperació
Educació física Dossier de recuperació
Física i química Dossier de recuperació
Geografia i història Dossier de recuperació
Llengua castellana i literatura Dossier de recuperació
Llengua catalana i literatura Dossier de recuperació
Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics Dossier de recuperació
Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats Dossier de recuperació
Primera llengua estrangera - Anglès Dossier de recuperació
Tecnologia Dossier de recuperació
Tecnologies de la informació i la comunicació Dossier de recuperació

IMPORTANT: els materials necessaris per realitzar els distints exercicis estan disponibles en el Google Classroom de l'assignatura.
Valors ètics Dossier de recuperació
1r BATX
MATÈRIA TASQUES DE RECUPERACIÓ
Filosofia Dossier de recuperació
Història del món contemporani Dossier de recuperació
Llengua castellana i literatura I Dossier de recuperació
Llengua catalana i literatura I Dossier de recuperació
Primera llengua estrangera I - Anglès Dossier de recuperació