Economia

Entendre l’entorn econòmic i empresarial no és més que entendre’ns a nosaltres mateixos i el nostre comportament.

Economia som tots, economia som nosaltres.