Llengua Catalana

Educar és crear persones aptes per governar-se a si mateixes, i no per ser governades per altres.

Herbert Spencer