Instruccions matrícula ESO – Curs 2024-2025

ALUMNAT QUE ES MATRICULA PER PRIMERA VEGADA AL CENTRE
La matrícula és presencial.

  1. Documentació necessària: Descarregueu la documentació corresponent al nivell on es matricularà l’alumne, empleneu-la i adjunteu tota aquella que es demana en les instruccions. Trobareu la documentació a descarregar al final d’aquesta nota informativa.
  2. Observacions: