Instruccions matrícula ESO – Curs 2024-2025

ALUMNAT QUE ES MATRICULA PER PRIMERA VEGADA AL CENTRE

La matrícula és presencial.

 1. Documentació necessària: Descarregueu la documentació corresponent al nivell on es matricularà l’alumne, empleneu-la i adjunteu tota aquella que es demana en les instruccions. Trobareu la documentació a descarregar al final d’aquesta nota informativa.

 2. Observacions:

  • El full de matrícula ha d’estar signat per ambdós progenitors. En cas que només signi un progenitor, cal emplenar la declaració responsable.
  • Annex 1 i Annex 2: cal una còpia per a cada progenitor.
  • És necessari que vinguin al centre ambdós progenitors. En cas que només vingui un, cal emplenar l’autorització per realitzar els tràmits d’escolarització.
 3. Dates per fer la matrícula presencialment:

  • A-B: dimecres 26 de juny
  • C-E: dijous 27 de juny
  • F-K: divendres 28 de juny
  • L-M: dilluns 1 de juliol
  • N-R: dimarts 2 de juliol
  • S-Z: dimecres 3 de juliol

  Horari: de 8:30 a 13:30 hores, segons ordre d’arribada.

 4. Dates addicionals: Els dies 4 i 5 de juliol també estan disponibles per formalitzar la matrícula. Cal reservar cita prèvia cridant per telèfon al centre: 871 11 35 52. L’horari d’atenció a les famílies serà de 08:30 – 13:30 hores.

 

ALUMNAT QUE HA CURSAT 2023-2024 AL CENTRE

La matrícula es farà en línia a través del GestIB, a partir del dia 28 de juny i fins al 5 de juliol. És necessari tenir el compte de GestIB actiu.

Rebrà una notificació indicant que pot realitzar la matrícula. Haurà d’entrar en l’opció “matrícula en línia” del menú, on trobarà tota la documentació corresponent al curs en què es matriculi el seu fill o filla. Només haurà d’adjuntar la documentació que vulgui actualitzar (autoritzacions per sortir del centre, annex 1, annex 2, renovació documentació personal, etc.), solicitud transport escolar, si escau, i la nova carta de compromís.

Les optatives assignades depenen de la disponibilitat del centre per a ser impartides i poden coincidir o no amb les que s’havien escollit en el moment de fer la selecció.  

Requisits addicionals:

 • Per a tot l’alumnat, cal signar la nova carta de compromís.
 • Per a l’alumnat de 3r d’ESO, cal adjuntar una foto tipus carnet per actualitzar l’anterior.

Un cop es comprovi que tot és correcte, es formalitzarà la matrícula (uns dies després). Pot lliurar tota la documentació original al centre durant el mes de juliol sense necessitat de demanar cita prèvia.

Si desitja formalitzar la matrícula amb l’ordinador habilitat del centre o vol fer la matrícula en paper, reservar cita prèvia cridant per telèfon al centre: 871 11 35 52. L’horari d’atenció a les famílies serà de 08:30 – 13:30 hores.

DOCUMENTS PER DESCARREGAR

Carta de compromís.

Formulari matrícula 1r ESO.

Formulari matrícula 2n ESO.

Formulari matrícula 3r ESO.

Formulari matrícula 3r ESO PDC.

Formulari matrícula 4t ESO.

Formulari matrícula 4t ESO PDC.