Proposta pedagògica – Curs escolar 2023/2024

1r ESO
MATÈRIA
Segona llengua estrangera - Alemany - Obrir document
Llengua estrangera - Anglès - Obrir document
Biologia i geologia - Obrir document
Llengua castellana i literatura - Obrir document
Llengua catalana i literatura - Obrir document
Recursos Digitals I - Obrir document
Matemàtiques - Obrir document
Música - Obrir document
Educació física - Obrir document
Religió catòlica - Obrir document
Cultura clàssica I - Obrir document
Geografia i història - Obrir document
Cooperació i serveis a la comunitat - Obrir document

2n ESO
MATÈRIA
Segona llengua estrangera - Alemany - Obrir document
Primera llengua estrangera - Anglès - Obrir document
Llengua castellana i literatura - Obrir document
Llengua catalana i literatura - Obrir document
Recursos Digitals I - Obrir document
Tecnologia i Digitalització - Obrir document
Matemàtiques - Obrir document
Educació plàstica, visual i audiovisual - Obrir document
Educació física - Obrir document
Religió catòlica - Obrir document
Cultura clàssica I - Obrir document
Cultura clàssica II - Obrir document
Física i química - Obrir document
Geografia i història - Obrir document
Cooperació i serveis a la comunitat - Obrir document

3r ESO
MATÈRIA
Segona llengua estrangera - Alemany - Obrir document
Llengua estrangera - Anglès - Obrir document
Biologia i geologia - Obrir document
Llengua castellana i literatura - Obrir document
Llengua catalana i literatura - Obrir document
Recursos Digitals II - Obrir document
Tecnologia i Digitalització - Obrir document
Matemàtiques - Obrir document
Música - Obrir document
Educació plàstica, visual i audiovisual - Obrir document
Educació física - Obrir document
Religió catòlica - Obrir document
Introducció a la filosofia - Obrir document
Cultura clàssica II - Obrir document
Física i química - Obrir document
Geografia i història - Obrir document
Cooperació i serveis a la comunitat - Obrir document

3r ESO PDC
MATÈRIA
Segona llengua estrangera - Alemany - Obrir document
Llengua estrangera - Anglès - Obrir document
Biologia i geologia - Obrir document
Llengua castellana i literatura - Obrir document
Llengua catalana i literatura - Obrir document
Recursos Digitals II - Obrir document
Tecnologia i Digitalització - Obrir document
Matemàtiques - Obrir document
Música - Obrir document
Educació plàstica, visual i audiovisual - Obrir document
Educació física - Obrir document
Religió catòlica - Obrir document
Introducció a la filosofia - Obrir document
Cultura clàssica II - Obrir document
Física i química - Obrir document
Geografia i història - Obrir document
Cooperació i serveis a la comunitat - Obrir document

4t ESO
MATÈRIA
Segona llengua estrangera - Alemany - Obrir document
Primera llengua estrangera - Anglès - Obrir document
Biologia i geologia - Obrir document
Llengua castellana i literatura - Obrir document
Llengua catalana i literatura - Obrir document
Tecnologia - Obrir document
Digitalització - Obrir document
Matemàtiques A - Obrir document
Matemàtiques B - Obrir document
Economia i emprenedoria - Obrir document
Formació i orientació personal i professional - Obrir document
Expressió artística - Obrir document
Educació física - Obrir document
Religió catòlica - Obrir document
Llatí - Obrir document
Educació en valors cívics i ètics - Obrir document
Física i química - Obrir document
Geografia i història - Obrir document

4t ESO PDC
MATÈRIA
Primera llengua estrangera - Anglès - Obrir document
Biologia i geologia - Obrir document
Llengua castellana i literatura - Obrir document
Llengua catalana i literatura - Obrir document
Tecnologia - Obrir document
Digitalització - Obrir document
Matemàtiques - Obrir document
Economia i emprenedoria - Obrir document
Educació física - Obrir document
Religió catòlica - Obrir document
Educació en valors cívics i ètics - Obrir document
Física i química - Obrir document
Geografia i història - Obrir document

1r BAT
MATÈRIA
Segona llengua estrangera - Alemany I - Obrir document
Llengua estrangera I - Anglès - Obrir document
Biologia, geologia i ciències ambientals - Obrir document
Tècniques experimentals - Obrir document
Treball de recerca de batxillerat I - Obrir document
Llengua castellana i literatura I - Obrir document
Llengua catalana i literatura I - Obrir document
Programació i tractament de dades I - Obrir document
Tecnologia i enginyeria I - Obrir document
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I - Obrir document
Matemàtiques generals - Obrir document
Matemàtiques I - Obrir document
Economia - Obrir document
Dibuix tècnic I - Obrir document
Educació física - Obrir document
Llatí I - Obrir document
Filosofia - Obrir document
Grec I - Obrir document
Física i química - Obrir document
Història del món contemporani - Obrir document

2n BAT
MATÈRIA
Segona llengua estrangera - Alemany II - Obrir document
Llengua estrangera II - Anglès - Obrir document
Biologia - Obrir document
Treball de recerca de batxillerat II - Obrir document
Llengua castellana i literatura II - Obrir document
Llengua catalana i literatura II - Obrir document
Programació i tractament de dades II - Obrir document
Tecnologia i enginyeria II - Obrir document
Matemàtiques aplicades a les ciències socials II - Obrir document
Matemàtiques II - Obrir document
Empresa i disseny de models de negoci - Obrir document
Dibuix tècnic II - Obrir document
Llatí II - Obrir document
Història de la filosofia - Obrir document
Grec II - Obrir document
Psicologia - Obrir document
Física - Obrir document
Química - Obrir document
Història d'Espanya - Obrir document
Història de l'art - Obrir document
Geografia - Obrir document