Calendari exàmens i tasques de recuperació – Setembre 2021

CALENDARI EXÀMENS - CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA SETEMBRE
El calendari d'exàmens de recuperació corresponent a la convocatòria extraordinària de setembre 2021 està disponible en el següent enllaç.

Recordeu que la recuperació d'una assignatura està formada per dues parts: les tasques de recuperació i un exàmen que es realitzarà en setembre, d'acord a les dates establertes en el calendari anterior. Les tasques de recuperació s'hauran de lliurar al professorat el mateix dia de l'examen de setembre.
1r ESO
MATÈRIA TASQUES DE RECUPERACIÓ
Primera llengua estrangera - Anglès Dossier de recuperació
Llengua castellana i literatura Criteris de qualificació avaluació extraordinària

Dossier de recuperació
Llengua catalana i literatura Dossier de recuperació
Geografia i història Dossier de recuperació
Matemàtiques Instruccions

Dossier de recuperació
Música I Dossier de recuperació

Instruccions recuperació PENDENTS

Dossier de recuperació PENDENTS
Educació plàstica, visual i audiovisual I Instruccions
2n ESO
MATÈRIA TASQUES DE RECUPERACIÓ
Primera llengua estrangera - Anglès Dossier de recuperació
Llengua castellana i literatura Criteris de qualificació avaluació extraordinària

Dossier de recuperació
Llengua catalana i literatura Dossier de recuperació
Física i química Dossier de recuperació (Grups C,D,E)

Dossier de recuperació (Grup F)

Dossier de recuperació PENDENTS
Geografia i història Dossier de recuperació
Matemàtiques Instruccions

Dossier de recuperació
Música II Dossier de recuperació
Educació plàstica, visual i audiovisual II Instruccions
3r ESO
MATÈRIA TASQUES DE RECUPERACIÓ
Primera llengua estrangera - Anglès Dossier de recuperació
Llengua castellana i literatura Criteris de qualificació avaluació extraordinària

Dossier de recuperació
Llengua catalana i literatura Dossier de recuperació
Educació física Dossier de recuperació
Física i química Dossier de recuperació (Grups A,B,C,D)

Dossier de recuperació PENDENTS

Geografia i història Dossier de recuperació
Matemàtiques Instruccions

Dossier de recuperació

Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats PENDENTS
Educació plàstica, visual i audiovisual II Instruccions
4t ESO
MATÈRIA TASQUES DE RECUPERACIÓ
Primera llengua estrangera - Anglès Dossier de recuperació
Arts Escèniques i Dansa Dossier de recuperació
Llengua castellana i literatura Criteris de qualificació avaluació extraordinària

Dossier de recuperació
Llengua catalana i literatura Dossier de recuperació
Economia Instruccions

Dossier de recuperació (Grup C - Alumnat amb només 2a i 3a avaluació suspeses)

Dossier de recuperació (Grup C - Alumnat amb totes les avaluacions suspeses)

Iniciació a l'activitat econòmica i empresarial - Dossier de recuperació (Grup E)
Educació física Dossier de recuperació
Física i química (Grups A,B) Dossier de recuperació
Geografia i història Dossier de recuperació
Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics Instruccions

Dossier de recuperació
Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats Instruccions

Dossier de recuperació
Música Dossier de recuperació
Educació plàstica, visual i audiovisual Instruccions
1r BATX
MATÈRIA TASQUES DE RECUPERACIÓ
Llengua castellana i literatura I Dossier de recuperació
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I Instruccions

Dossier de recuperació
Matemàtiques I Instruccions

Dossier de recuperació