Reunions tutors/es – famílies

Benvolgudes famílies, els propers dies 2 i 3 d’octubre farem les reunions informatives amb els tutors. 

Aquest any el format serà un poc diferent, constarà de dues parts. La primera part al gimnàs amb totes les famílies del mateix curs, i la segona part (mitja hora després) a les aules amb els tutors que també estimem d’una altra mitja hora.

La primera part serà comú a tots els cursos, és a dir, es farà el mateix amb les famílies de 1r, 2n, etc.

Per tant, quedeu convocades al gimnàs, segons el curs, en el següent dia i hora:

DILLUNS 2 DIMARTS 3
HORA CURS HORA CURS
18:30 1r ESO 18:30 4t ESO
19:00 2n ESO 19:00 Batxillerats
19:30 3r ESO  

Recordeu, per favor, emplenar el qüestionari de satisfacció de les famílies després de la reunió. A continuació teniu l’enllaç:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKxoioNcmtR8Faw0SbzcpaRrpMmWWKVBFo6N5hHAuy4El-EA/viewform

Estimadas familias, los próximos días 2 y 3 de octubre haremos las reuniones informativas con los tutores.

Este año el formato será un poco diferente, constará de dos partes. La primera parte al gimnasio con todas las familias del mismo curso, y la segunda parte (media hora después) a las aulas con los tutores que también estimamos de otra media hora.

La primera parte será común en todos los cursos, es decir, se hará lo mismo con la familias de 1º, 2º, etc.

Per lo tanto, quedáis convocados/as al gimnasio, según el curso, en el siguiente día y hora:

LUNES 2 MARTES 3
HORA CURSO HORA CURSO
18:30 1º ESO 18:30 4º ESO
19:00 2º ESO 19:00 Bachilleratos
19:30 3º ESO  

Recordad, por favor, rellenar el cuestionario de satisfacción de las familias después de la reunión. A continuación encontraréis el enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKxoioNcmtR8Faw0SbzcpaRrpMmWWKVBFo6N5hHAuy4El-EA/viewform

.