CONVOCATÒRIA AJUTS ALIMENTARIS

A partir de demà, dia 23 de juny, i fins el 30 de juny es poden sol·licitar els ajuts alimentaris per l’alumnat que cursarà l’ESO.

Qui vulgui optar als ajuts cal sol·licitar fer ús del servei de cafeteria que oferirà el piscolabis saludable durant el 2n esplai.

Aquesta ajuda pot ser del 100% o del 50% del cost del piscolabis saludable.

Els tipus de beneficiaris a qui va dirigit es distingeix en:

  • Beneficiaris directes:
    • Alumnes en situació d’acolliment (certificat per el director del centre d’acolliment o l’òrgan competent).
    • Família víctima de violència de gènere (certificat compulsat a favor de la víctima).
    • Alumnes en condició de refugiats (ells o els pares o tutors).
  • Beneficiaris per barem:
    Alumnes que concorren en condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables. (veure apartats quart a vuitè de la convocatòria per la baremació) (Descarregar document en català) (Descargar documento en castellano).

Si s’opta a ajuda per a més d’un fill/a només s’ha de fer una sol·licitud amb tots els noms.

Per optar a beneficiari directe cal emplenar l’ANNEX2 i veure l’apartat desè punt 5 i punt 7 de la convocatoria on s’indica la documentació a presentar.

Per optar a beneficiari per barem cal emplenar l’ANNEX2 i lliurar la documentació i donar autoritzacions en el apartats indicats en els apartats desè i onzè.

Tota la documentació s’ha de lliurar en el centre on cursarà l’ESO el curs 2023-2024 entre els dies 23 i 30 de juny. També pot fer-se mitjançant la seu electrònica de la CAIB.