LLISTAT DEFINITIU PROCÉS D’ADMISSIÓ

En aquesta secció podeu consultar el llistat definitiu d’admesos per el curs 2023-2024. Podeu descarregar del document a través del següent enllaç.

També podeu consultar els resultas directament a través de la web del servei d’escolarització de la Conselleria d’Educació i Formació Professional:                                                                    

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/consulta_resultat_del_proces-25569/

El procés de matriculació per l’alumnat d’ESO (que no ha estat prèviament matriculat al centre) comença el dia 21 de juny i finalitza el dia 30 de juny (tots dos inclosos).

Les instruccions detallades per realitzar el procés de matriculació es penjaran a la pàgina web del centre el dia 21 de juny, al llarg del matí.

Admissió 1r ESO

Admissió 2n ESO

Admissió 3r ESO

Admissió 4t ESO

Admissió Educació especial: Educació bàsica