Obert el termini per sol·licitar Beques i Ajuts per alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu

OBERT EL TERMINI DE SOL·LICITUDS: Ja es poden sol·licitar les beques i ajuts per al curs 2023-2024 per l’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu des del 8 de maig de 2023 fins el 20 de setembre de 2023.

DESTINATARIS: alumnes que requereixen determinats suports i atencions educatives específiques derivades de Discapacitat, Trastorn Greu de Conducta o de Trastorn Greu de la Comunicació i del Llenguatge associat a Necessitats Educatives Especials, així com alumnat amb Trastorns per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDA/H), amb Altes Capacitats Intel·lectuals o amb Trastorn de l’Espectre Autista.

ACCÉS ALS FORMULARIS: Recordeu que per emplenar els documents de sol·licitud s’hi ha d’accedir mitjançant usuari “cl@ve” o amb usuari de “sede electrónica”

PRESENTACIÓ: la documentació s’ha de presentar en el centre docent en què l’alumne o alumna hagi de continuar els estudis durant el curs acadèmic 2023-2024.

CONVOCATÒRIA: Trobareu més informació més detallada sobre la convocatòria, condicions, requisits econòmics per sol·licitar les beques, destinataris, quantia dels ajuts, entre d’altres, en el document adjunt o en el següent enllaç: 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050140/ficha/050140-2023.html#dg