MATRÍCULA ESO – CURS ESCOLAR 2022-2023

Període de matriculació PRESENCIAL AL CENTRE des de divendres 24 de juny fins divendres 1 de juliol, inclosos. També poden realitzar el procés de matriculació ON-LINE a partir del dimecres 29 de juny a través del GESTIB.

Alumnat que es matricula per primera vegada al centre (hagi o no fet la prematrícula)
Cal fer la matrícula presencial i presentar la següent documentació que pot descarregar i portar ja emplenada.

Alumnat que ja té matrícula al centre (hagi o no fet la prematrícula).
El tràmit es farà online a través del GestIb i començarà a estar disponible entre els dies 24 i 25 de juny.

Si no el reben, enviïn un email a secretaria@iesquartodelrei.es amb assumpte “matrícula” amb el nom del seu fill o filla i el curs que ha acabat ara per poder saber què ha passat.

Per fer aquest tràmit han de confirmar la matrícula amb les matèries que havien triat en el formulari de prematrícula i adjuntar el justificant del pagament de 15 € en concepte de taxes, fotocòpies i altres.

Si no havien fet la prematrícula, hi trobaran indicacions.

Si vol fer la matrícula personalment en el centre, cal demanar cita prèvia.

L’alumnat de 3r d’ESO cal entregar una foto carnet actualitzada que pot entregar-se escanejada en el email d’administració indicant “foto” i el nom complet de l’alumne/a.

Pagament.
El pagament es fa en el compte de BBVA: ES83 0182 5830 9102 0156 0312. En el concepte han de escriure-hi el nom complet de l’alumne/a i curs en el que es matricula.

Aquest justificant s’adjunta en el mateix GestIb.

Transport escolar.
L’alumnat que necessiti transport escolar ha d’emplenar el següent full indicant la parada que necessita, només una, i enviar-lo a administracio@iesquartodelrei.es amb asumpte “transport escolar”.

IMPORTANT: EL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR S’HA DE SOL·LICITAR CADA CURS ESCOLAR, TOT I QUE NO ES CANVIÏ DE RUTA.

Si es matriculen per primera vegada, poden entregar-ho amb la resta de documentació.

Horari d’administració de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00.

Període de matriculació de Batxillerat: Del 18 al 20 de juliol.