MATRICULACIÓ ALUMNAT IQR 2n ESO – 3r ESO – 4t ESO – 1r Batx – 2n Batx

MOLT IMPORTANT: aquestes intruccions estan adreçades NOMÉS a l’alumnat que ha aprovat totes les assignatures en la convocatòria ordinària de Juny o ha suspès un màxim de 2 matèries.

TERMINI DE MATRICULACIÓ: 24/06 AL 30/06 (tots dos inclosos)

Instruccions per formalitzar la matrícula on-line:

  1. Justificant d’ingrés (15€ alumnat ESO – 30€ alumnat Batxillerat) corresponent a fotocòpies, material didàctic, material de laboratoris, taller de tecnologia i programari, en el compte:

BBVA: ES83 0182 5830 9102 0156 0312

MOLT IMPORTANT: a l’ingrés hauran de fer constar les següents dades: Nom i llinatges de l’ alumne/a, curs del que es matricula i any acadèmic 2021/2022. L’alumnat que cursarà 3r ESO o 1r BATX ha d’enviar juntament amb el justificant del banc una foto carnet actualitzada.

2. TRANSPORT ESCOLAR. Si l’alumn@ necessita fer ús del servei de transport escolar, ha de complimentar el document adjunt.

3. PERSONES AUTORITZADES A RECOLLIR L’ALUMNAT DEL CENTRE. S’ha de complimentar el document adjunt.

4. Si no ha canviat la documentació presentada el curs anterior, no han d’enviar res més. Si ha canviat alguna informació (telèfon mòbil, adreça, correu electrònic…) ho ha d’assenyalar al document adjunt i enviar-lo amb la informació actualitzada per correu electrònic a administracio@iesquartodelrei.es.

MOLT IMPORTANT: la documentació anterior s’ha d’enviar per correu electrònic a administracio@iesquartodelrei.es.

APIMA - IES QUARTÓ DEL REI

Si encara no sou socis de l’APIMA del centre, podeu trobar tota la informació d’inscripció en el següent enllaç.

A banda d’altres serveis, la nostra APIMA gestiona el servei de préstec de les taquilles del centre. Si no tens taquilla i en vols llogar una, o vols allargar el lloguer de la teva taquilla actual, pots fer-ho a través de les instruccions del següent enllaç.

ANIMEU-VOS !!!. Entre tots podem millorar el nostre centre.