CEPCA – SERVEI D’ASSESSORAMENT TELEFÒNIC GRATUÏT

El Consell Insular d’Eivissa i Formentera, a través del CEPCA, ofereix a les famílies d’Eivissa i Formentera un servei d’assessorament telefònic gratuït amb dos psicolègs, una pedagoga i una educadora social per ajudar-vos durant aquest dies de confinament a casa.

L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.