FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

L’aprenentatge al llarg de la vida planteja aquella necessitat de les persones en general i dels educadors en especial de formar-se, d’actualitzar-se, de plantejar-se propostes de millora, de proposar nous reptes i noves maneres d’afrontar els reptes educatius que ens plantegen les escoles del segle XXI. El claustre de professorat de l’IES Quartó del Rei ens hem compromès en un projecte de canvi, per fer del nostre centre un espai d’aprenentatge real i significatiu per al nostre alumnat i aconseguir que d’ell en surtin persones amb una bona formació i un ferm compromís amb el seu voltant.

Per això el programa de formació que hem sol·licitat aquest curs escolar al CEP d’Eivissa (Centre de formació del professorat), és en “Propostes d’aprenentatge” amb un total de 40 hores de formació, que desenvolupem a les tardes i que té com a objectius principals:

  • treballar per aconseguir crear un clima que afavoreixi l’aprenentatge autònom per part de l’alumnat.
  • Transformar els nostres espais amb materials adequats que propiciïn ambients d’aprenentatge.
  • Concretar procediments de programació, metodologia i avaluació en relació al treball per ambients.
  • Motivar a l’alumnat i al professorat durant la realització del treball.

Confiem plenament que aquesta formació inicial serà una passa important en la construcció de la nostra essència, el desenvolupament del nostre projecte educatiu de centre.