Documents oficials

  • Proposta pedagògica 2023-2024
  • Criteris de promoció i titulació 2023 – 2024
  • Concreció Curricular
  • Projecte educatiu de centre
  • Projecte Lingüístic
  • Reglament d’organització i funcionament del centre
  • Pla d’atenció a la diversitat
  • Pla d’acció tutorial