Nivells i criteris de qualificació

Religió
  • 1r d’ESO
  • 2n d’ESO
  • 3r d’ESO
  • 4t d’ESO
  • 1r de Batxillerat 
Criteris de qualificació per nivells