Notícies d’actualitat

2019-12-14

El departament de tecnologia ha invertit en una impressora 3D per a que els nostres estudiants puguin realitzar uns projectes més motivadors i innovadors dins les nostres aules. 

La impressora 3D Up mini 2  es posarà en marxa dins les futures propostes dels ambients d’aprenentatge que realitzarem al centre.