Criteris de recuperació de pendents – 2021/2022

Criteris de recuperació de pendents – 2021/2022
En aquesta secció podeu consultar els criteris de recuperació de les assignatures pendents de cursos anteriors.
MATÈRIA Criteris de recuperació de pendents
Llengua Castellana i Literatura Recuperació pendents ESO

Recuperació pendents BATXILLERAT
Llengua Catalana i Literatura Recuperació pendents ESO

Recuperació pendents BATXILLERAT
Matemàtiques Recuperació pendents ESO

Recuperació pendents BATXILLERAT
Biologia i Geologia Recuperació pendents ESO i BATXILLERAT
Geografia i Història Recuperació pendents ESO

Recuperació pendents BATXILLERAT
Llengües estrangeres (Anglès) Recuperació pendents ESO i BATXILLERAT
Educació Física Recuperació pendents ESO i BATXILLERAT
Física i Química Recuperació pendents ESO i BATXILLERAT
Tecnologia

Tecnologies de l'informació i la comunicació (TIC)
Recuperació pendents ESO

Recuperació pendents BATXILLERAT
Educació Plàstica i Visual Recuperació pendents ESO i BATXILLERAT
Música
Valors ètics i Filosofia
Economia Recuperació pendents ESO i BATXILLERAT
Religió Catòlica Recuperació pendents ESO

Recuperació pendents BATXILLERAT