Mobilitats Erasmus+ del professorat – Curs 23-24.

S’inicien les mobilitats Erasmus+ del professorat en el curs 23-24.

Dues companyes han participat en l’acció formativa, Innovar en educación, de Escuela 21 a Viena.

Una experiència d’aprenentatge i construcció de pràctiques memorables que es transferiran al nostre centre.