REUNIONS INFORMATIVES FAMÍLIES – PREMATRÍCULA I ITINERARIS DIDÀCTICS

Estimades famílies,

Avui dilluns, 22 de maig, en horari de tarda i a través de Google Meet es duran a terme les reunions informatives per explicar-vos el procediment per realitzar la prematrícula pel curs 2023-2024 i els distints itineraris didàctics existents.

Els horaris de les reunions es mostren en la següent taula adjunta. Per accedir a la reunió només heu de fer clic sobre l’enllaç corresponent.

MOLT IMPORTANT: per poder accedir a les reunions (tret de l’alumnat de 6è que es matricularà a 1r ESO) heu de fer servir el compte de correu electrònic del centre dels vostres fills i filles. Recordeu que aquest compte té el següent format: zXXXXX@iesquartodelrei.es (és a dir, comença amb la lletra “z”, seguida de nombres i terminat en “@iesquartodelrei.es”). PER MOTIUS DE SEGURETAT, NO S’ACCEPTARAN SOL·LICITUDS D’ENTRADA A LES REUNIONS FENT SERVIR COMPTES QUE NO SIGUIN LES CORPORATIVES DEL CENTRE.

 
Alumnat que actualment cursa 6è primària a alguna de les escoles adscrites (CEIP Vénda d’Arabí i CEIP  Sant Carles)

Horari: 18:00 – 18:45
Les famílies amb l’alumnat cursant 6è curs a les escoles adscrites del nostre centre (CEIP Vénda d’Arabí i CEIP Sant Carles) heu rebut la informació d’aquesta reunió, juntament amb l’enllaç d’accés, a través del GESTIB.

Podeu consultar el document PROCÉS DE MATRÍCULA – Escoles Adscrites, que conté els pasos per realitzar la matrícula a l’IES Quartó del Rei pel curs 2023-2024. 

Alumnat que cursarà 2n ESO Horari: 18:45 – 19:30
Enllaç reunió: https://meet.google.com/esq-ktkm-xvk
Alumnat que cursarà 3r ESO Horari: 19:30 – 20:15
Enllaç reunió: https://meet.google.com/fsv-wytm-wnm
Alumnat que cursarà 4t ESO Horari: 18:45 – 19:30
Enllaç reunió: https://meet.google.com/ewx-itaj-epd
Alumnat que cursarà 1r BATX Horari: 19:30 – 20:15
Enllaç reunió: https://meet.google.com/abk-xxjr-duy
Alumnat que cursarà 2n BATX Horari: 18:00 – 18:45
Enllaç reunió: https://meet.google.com/djn-rbhd-cqb