Trobades amb tutors i tutores (6 d’octubre)

Estimades famílies:

El proper dia 6 d’octubre a les 19:00 de la tarda realitzarem les trobades amb tutors i tutores dels grups classe via online mitjançant l’eina Google Meet. Poden trobar l’enllaç en el Classroom de tutoria dels seus fills i filles. Al final de la reunió també els convidem a reomplir l’enquesta de satisfacció, l’enllaç de la qual trobaran també aquí:

https://docs.google.com/forms/d/15v9K9bjfGwE0o4uq5wPk6DAA3E9g9ZXm1jMLFClLaO0/viewform?edit_requested=true

Atentament,

L’equip directiu.