XII cicle de conferencias de L’AVENTURA D’EDUCAR EN FAMILIA

¿Tenemos lo que educamos? La educación en igualdad como herramienta de prevención de la violencia de género.

El divendres 14 de maig de 2021, Carmen Ruiz Repullo, sociòloga especialitzada en violència de gènere en adolescents i joves, que va ser guardonada amb el Premio Meridiana el 2017.

Col·laboradora en la posada en pràctica i l’avaluació del I Pla d’Igualtat entre dones i homes en l’educació, a Andalusia. 

En aquest sentit, Ruiz impartí formació en matèria de gènere i prevenció de la violència de gènere per al professorat, l’alumnat, les famílies i el personal tècnic d’administracions públiques, d’entre un extens currículum.