FORMALITZACIÓ MATRÍCULA ALUMNAT DEL CENTRE 2n,3r,4t ESO i 1r,2n Batx

MOLT IMPORTANT: aquestes intrucciones estan adrecedes NOMÉS a l’alumnat ha aprovat totes les assignatures en la convocatòria ordinària de Juny o ha suspès un màxim de 2 matèries.

TERMINIS DE MATRICULACIÓ: 1 AL 10 DE juliol (tots dos inclosos)

Instruccion per formalitzar la matrícula on-line:

L’alumnat que es matricula de 2n , 3r o 4t d’ESO:

1. Pagament al banc de 15€ al número de compte ES8301825830910201560312 . En el pagament s’ha de fer constar el NOM COMPLET DE L’ALUMNE I EL CURS que farà l’any que ve. El justificant s’ha d’enviar per correu electrònic a administracio@iesquartodelrei.es.

2. TRANSPORT ESCOLAR. Si l’alumn@ necessita fer ús del servei de transport escolar, ha de complimentar el document adjunt i enviar-lo per correu electrònic a administracio@iesquartodelrei.es.

3. Si no ha canviat la documentació presentada el curs anterior, no han d’enviar res més. Si ha canviat alguna informació (telèfon mòbil, adreça, correu electrònic…) ho ha d’assenyelar al document adjunt i enviar-lo amb la informació actualitzada per correu electrònic a administracio@iesquartodelrei.es.

L’alumnat que es matricula de 1r i 2n Batx:

1. Pagament al banc de 30€ al número de compte ES8301825830910201560312 . En el pagament s’ha de fer constar el NOM COMPLET DE L’ALUMNE I EL CURS que farà l’any que ve. El justificant s’ha d’enviar per correu electrònic a administracio@iesquartodelrei.es.

2. TRANSPORT ESCOLAR. L’alumnat de batxillerat només té dret al transport escolar en el cas de que quedin places. Per tant, la sol·licitud de transport, no es podrà fer fins a mitjans de setembre.

3. Si no ha canviat la documentació presentada el curs anterior, no han d’enviar res més. Si ha canviat alguna informació (telèfon mòbil, adreça, correu electrònic…) ho ha d’assenyelar al document adjunt i enviar-lo amb la informació actualitzada per correu electrònic a administracio@iesquartodelrei.es.

APIMA - IES QUARTÓ DEL REI

Si encara no sou socis de l’APIMA del centre, podeu trobar tota la informació d’inscripció en el següent enllaç.

A banda d’altres serveis, la nostra APIMA gestiona el servei de préstec de les taquilles del centre. Si no tens taquilla i en vols alquilar una, o vols allargar l’alquiler de la teva taquilla actual, pots fer-ho a través de les intruccions del següent enllaç.

ANIMEU-VOS !!!. Entre tots podem millorar el nostre centre.