PATIS DINÀMICS

El temps del pati a l’escola és un moment molt desitjat per la major part d’alumnes. Durant aquests moments no estructurats, els infants aprenen, comparteixen jocs, experimenten, desenvolupen les habilitats socials i la creativitat, etc. Però la realitat és que no tots els infants poden gaudir d’aquests moments.

Per aquest motiu l’IES Quartó del Rei ha desenvolupat un programa anomenat ‘PATIS DINÀMICS’ amb l’objectiu de que sigui una eina d’inclusió escolar mitjançant la qual el moment del pati tingui un sentit per a tot l’alumnat.