Criteris de qualificació – 2021/2022

Criteris de qualificació – 2021/2022
En aquesta secció podeu consultar els criteris de qualificació de les distintes assignatures.

Els criteris de qualificació a aplicar a una determinada assignatura i nivell (per exemple "Llengua Castellana i Literatura" a 1r ESO) seran els indicats en la casella corresponent a aquesta assignatura i nivell. En cas de no haver-hi criteris de qualificació específics, s'hauran d'aplicar els indicats a l'apartat "Criteris generals" de l'assignatura.
MATÈRIA Criteris generals 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r BATX 2n BATX
Llengua Castellana i Literatura Obrir Obrir Obrir Obrir Obrir Obrir
Llengua Catalana i Literatura Obrir Obrir Obrir Obrir Obrir Obrir
Matemàtiques Obrir Obrir Obrir Obrir Obrir Obrir
Biologia i Geologia Obrir Obrir Obrir Obrir Obrir
Geografia i Història Obrir Obrir Obrir Obrir Obrir Obrir
Llengües estrangeres (Anglès) Obrir Obrir Obrir Obrir Obrir Obrir
Llengües estrangeres (Alemany) Obrir
Educació Física Obrir Obrir Obrir Obrir Obrir
Física i Química Obrir Obrir Obrir Obrir Física
Química
Tecnologia Obrir Obrir Obrir Obrir
Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) Obrir Obrir Obrir Obrir
Educació Plàstica i Visual
Música Obrir Obrir
Valors ètics i Filosofia
Economia Obrir Economia
IAEE
Obrir Obrir
Religió Catòlica Obrir Obrir Obrir Obrir Obrir