OBERT EL TERMINI PER SOL·LICITAR LA BECA DEL MINISTERI PER ALUMNAT AMB NESE

OBERT EL TERMINI PER SOL·LICITAR LA BECA DEL MINISTERI PER ALUMNAT AMB NESE

Ja es poden sol·licitar les beques i ajuts per al curs 2024-2025 per l’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu des del passat 30 d’abril fins al proper 13 de setembre de 2024.

DESTINATARIS:

– Alumnat amb TDAH.

– Alumnat amb NEE associada a Trastorn Greu de Conducta, Trastorn Greu de la Comunicació o del Llenguatge.

– Alumnat amb NEE derivada de Discapacitat 25% (Auditiva, Visual, Motriu, Intel·lectual o Pluridiscapacitat): han de presentar certificat de discapacitat igual o superior al 25%.

– Alumnat amb Trastorn de l’Espectre Autista: han d’aportar certificat mèdic dels serveis públics de salud.

-Alumnat amb Altes Capacitats Intel·lectuals.

INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA 2024-2025:

SUBSIDI GENERAL DE 400 €: De la mateixa manera que per al curs 2023-2024, es concedeix un subsidi per a despeses addicionals de caràcter general per a tots els sol·licitants que compleixin els requisits per obtenir l’ajuda per alumnat amb NESE, d’acord amb els requisits establerts en la convocatòria. No és necessari justificar la despesa, ni es tenen en compte els ingressos familiars per rebre aquest subsidi.

ACCÉS ALS FORMULARIS: Recordeu que per emplenar els documents de sol·licitud s’hi ha d’accedir mitjançant usuari “cl@ve” o amb usuari de “sede electrónica”: Sol·licitud

PRESENTACIÓ: la documentació s’ha de presentar en el centre docent en què l’alumne o alumna hagi de continuar els estudis durant el curs acadèmic 2024-2025.

CONVOCATÒRIA: Trobareu més informació detallada sobre la convocatòria, condicions, requisits econòmics per sol·licitar les beques, destinataris, quantia dels ajuts, entre d’altres, en el document adjunt o en el següent enllaç:

Beques i Ajuts per alumnat amb NESE per al curs 2024-2025

Per qualsevol consulta, no dubteu en contactar amb el Departament d’Orientació:

871 11 35 52