CALENDARI ESCOLAR

A més dels dies indicats al calendari, els següents dies també són festius, i per tant, no seran lectius al centre:

  • 11 octubre
  • 7 desembre
  • 25 febrer
  • 16 de maig