Sol·licitud del títol de Batxillerat

Per a sol·licitar el títol de Batxillerat, que és necessari haver sol·licitar abans de pagar les proves PBAU, cal seguir les passes que s’indiquen a continuació:

INSTRUCCIONS PAGAMENT TÍTOL BATXILLERAT

Un cop fet el pagament del títol cal venir al centre i presentar la documentació necessària i la sol·licitud de títol (aquesta també es pot emplenar en el centre):

DOCUMENT SOL·LICITUD TÍTOL