policia nacional           Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Darrera actualització el Divendres, 06 Octubre 2017
  CRITÈRIS DE QUALIFICACIÓ I PENDENTS / CURS 17-18

 EPVi A

 

ORDINÀRIA CURS

SETEMBRE

PENDENTS

1r ESO

Exàmens: 35% (*)

Exercicis: 35%

Actituds: 30%

Examen: 100%

 

No hi ha pendents.

2n ESO

Exàmens: 35% (*)

Exercicis : 35%

Actituds: 30%

Examen: 100%

 

Examen: 100%

2n PMAR

Exercicis: 60%

Actitud:  40%

Examen: 100%

Examen: 100%

3r ESO

Exàmens: 35% (*)

Exercicis: 35%

Actituds: 30%

Examen: 100%

 

Examen: 100%

Observacions:

- Per superar el curs s'ha d'aprovar cada avaluació amb una nota mínima d'un cinc (5)

- (*) Només en un trimestre de cada nivell d’ESO es realitzarà una prova objectiva, en la resta dels trimestres els exercicis constituiran el 70% de la nota final .

- Els alumnes de PMAR no realitzaran cap examen al llarg del curs. La nota de les activitats fetas a classe comptaran un 60% i la seva actitud i hàbits de treball adquirits suposaran un 40% de la nota total.

PENDENTS

- Els alumnes que tinguin l’EPV pendent, durant 2n o 3r d’ ESO, podran recuperar-la presentant-se a un examen de recuperació que es farà al mes de maig.

- Un alumne que aprovi l’EPV de 2n o 3r d’ESO (és el mateix nivell), aprova automàticament la matèria pendent de 1r d’ESO.

- Si l’alumne no aprova en l’avaluació ordinària de juny, mitjançant l’examen de recuperació de pendents de maig, haurà de presentar-se a la prova extraordinària de setembre

- Es poden preguntar dubtes a la professora al llarg de tot el curs.

Vist: 2003