policia nacional           Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

ASSOCIACIÓ D'ALUMNAT DE L'IES QUARTÓ DEL REI

NOTÍCIES

Es necessita un logotip per a la nova associació. L'alumnat que estigui interessat que presenti les seves propostes al despatx de l'associació durant els primers esplais, després de tornar de les vancances de la Setmana Santa.

ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ D'ALUMNAT DE L'IES QUARTÓ DEL REI

RELACIÓ DELS CANDIDATS A LA JUNTA DIRECTIVA