policia nacional           Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

nou

COMPRA ONLINECOMPRA ONLINE DE CHROMEBOOK PER L'ALUMNAT DE 1r ESO. CURS 2018-2019

PERÍODE DE COMPRA DEL 15 AL 30 DE JUNY

Les famílies que vulquin acollir-se a la subvenció de Conselleria per la compra dels Chromebooks, hauran de presentar el dia de la matriculació, una còpia de la factura de la compra i signar el document d'adhesió al programa. El document, es penjarà en una propera data dins d'aquest mes, en aquesta pàgina web.

L'alumnat de 1r d'ESO pel curs 2018-2019 tindrà com a eina d'aprenentatge exclusiu els ordinadors, Chromebooks, per tant, no hi hauran llibres de text.

ASSOCIACIÓ D'ALUMNAT DE L'IES QUARTÓ DEL REI

NOTÍCIES

Es necessita un logotip per a la nova associació. L'alumnat que estigui interessat que presenti les seves propostes al despatx de l'associació durant els primers esplais, després de tornar de les vancances de la Setmana Santa.

ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ D'ALUMNAT DE L'IES QUARTÓ DEL REI

RELACIÓ DELS CANDIDATS A LA JUNTA DIRECTIVA